Život prije i poslije grada smrti i života

Danas je Romanija imala poseban sjaj, zelenilo se talasalo, sunce pjevalo, a konji, ovce, kravice su me svako malo pozdravljali. Vozila sam iako sam imala osjećaj da plovim. Na trenutke je izgledalo kao da sam postajala jedno sa nebom, zemljom i drvećem. Razmišljala sam o životu i o tome što me tjera da idem u … Continue reading Život prije i poslije grada smrti i života

Continue reading Život prije i poslije grada smrti i života