Naša Jugoslavija

Zurila sam u daljinu. Pliš na našim sjedištima golicao je moje prste i dozivao me nazad. I tutnjava voza. I njegovo prisustvo koje me i vuče i tjera od sebe. Pom(ij)ešana os(j)ećanja koja dozivaju unutrašnjeg zaštitnika da se budi i da sječe glave. Da sječe njegovu glavu. Gledamo kroz prozor vagona, jedno preko puta drugog, … Continue reading Naša Jugoslavija