Mislim, dakle odbij

Misliti znači redovno upražnjavati bezglasni dijalog sa samim sobom. To je aktivnost koju obavljamo u osami, odsutni iz opažajnog svijeta. Hana Arent kaže da ljudi misle prosto jer mogu, odnosno u Kantovim terminima da je to priroda našeg uma. No što je cilj mislećeg ja? Misleće ja traga za smislom. Ono živi okruženo stvarima, pojavama … Continue reading Mislim, dakle odbij