Azra

Decembar, 2019. Plašim se da počnem pisati noćas. Plašim se da riječi koje biram nisu dovoljno čarobne, da ja to ne umijem baš onda kada želim. A želim. Plašim se ovih želja od kojih izgorimo. A ustvari se ne plašim, ustvari sam rijetko mirna i odlučna da prepustim redateljsku ulogu nečemu većem od onoga što … Continue reading Azra

Ogledala

Sjedim, hodam, ležim i promatram duše oko sebe. Baš sam ja njima odabrana i baš su oni meni odabrani da se sretnemo ovdje i sada, najčešće potpuno nesvjesni istovremenosti postojanja. Moramo da se sudarimo da uđemo u svijest jedni drugih i da se počnemo na neki način zagledati u vidljivo i nevidljivo među nama. Raznoliki … Continue reading Ogledala

Život prije i poslije grada smrti i života

Danas je Romanija imala poseban sjaj, zelenilo se talasalo, sunce pjevalo, a konji, ovce, kravice su me svako malo pozdravljali. Vozila sam iako sam imala osjećaj da plovim. Na trenutke je izgledalo kao da sam postajala jedno sa nebom, zemljom i drvećem. Razmišljala sam o životu i o tome što me tjera da idem u … Continue reading Život prije i poslije grada smrti i života

Continue reading Život prije i poslije grada smrti i života

Nothing is impossible

Sreli smo se, u mnoštvu drugih i nekim nevidljivim nitima privukli, gledali se dugo u oči, njima najčešće i komunicirali, ponekad i govorili, time rekli tačno onoliko koliko je drugoj strani bilo potrebno da pusti, u minutama koje su uslijedile, a prije nego smo znali omiljeni dio dana, omiljenog pjesnika, nivo škakljivosti onog drugog, da se bića spoje kako najbolje budu umjela.

Continue reading “Nothing is impossible”

KRETANJE

Sjedim u avionu koji se kreće 900 km/h, putujući od Štokholma do San Franciska, a nekoliko sedmica ranije u vozu koji se kreće 300 km/h na relaciji Firenca-Milano. Razmišljam koliko sam zahvalna na mogućnosti da istražujem, otkrivam, pitam se. Život sam po sebi mogao bi se opisati kao jedno prilično dinamično kretanje. Rodimo se i … Continue reading KRETANJE

LUKRECIJA

Ja jesam sve moje životne uloge, ali sve moje uloge nisu ja. Sve uloge u životu koje biramo za sebe, naposljetku određuju ko smo kao bića. Sve one bi trebale da ispolje neke od naših potencijala i udovolje nekim od naših želja. Nijedan čovjek nije otok i za ostvarenje ljudskih mogućnosti, svi mi trebamo jedni … Continue reading LUKRECIJA