LUKRECIJA

Ja jesam sve moje životne uloge, ali sve moje uloge nisu ja. Sve uloge u životu koje biramo za sebe, naposljetku određuju ko smo kao bića. Sve one bi trebale da ispolje neke od naših potencijala i udovolje nekim od naših želja. Nijedan čovjek nije otok i za ostvarenje ljudskih mogućnosti, svi mi trebamo jedni … Continue reading LUKRECIJA