PR – Made in NYC

Sigmund Freud je smatrao da civilizacija nije nastala kao rezultat društvenog razvoja čovjeka i njegovog djelovanja. Naprotiv on smatra da je čovjek po svojoj prirodi rukovođen vlastitom iracionalnošću (unreason) i da civilizacija nastaje kao odgovor na potrebu da se ono neracionalno, nerazumsko, životinjsko u nama, stavi pod kontrolu. Jedino  na ovaj način čovjek ima šansu … Continue reading PR – Made in NYC