PR – Made in NYC

Sigmund Freud je smatrao da civilizacija nije nastala kao rezultat društvenog razvoja čovjeka i njegovog djelovanja. Naprotiv on smatra da je čovjek po svojoj prirodi rukovođen vlastitom iracionalnošću (unreason) i da civilizacija nastaje kao odgovor na potrebu da se ono neracionalno, nerazumsko, životinjsko u nama, stavi pod kontrolu. Jedino  na ovaj način čovjek ima šansu … Continue reading PR – Made in NYC

Mislim, dakle odbij

Misliti znači redovno upražnjavati bezglasni dijalog sa samim sobom. To je aktivnost koju obavljamo u osami, odsutni iz opažajnog svijeta. Hana Arent kaže da ljudi misle prosto jer mogu, odnosno u Kantovim terminima da je to priroda našeg uma. No što je cilj mislećeg ja? Misleće ja traga za smislom. Ono živi okruženo stvarima, pojavama … Continue reading Mislim, dakle odbij