Sve što vam (možda) nisam rekla

Drage moje vječne ljubavi,
Bilo vas je ne puno. Želim da vam kažem smirena srca nekoliko stvari koje nisam uspjela u redovnim mjesecima ludila i emotivne pometnje koji nas uvijek snađu na kraju ili pri kraju. A kasnije, to nekako propustimo istaći.
Hvala vam za svu ljubav koju ste mi pružili i za svaki minut zajedničkog rasta. Ja sam žena koju volim i na koju sam ponosna i zahvaljujući vama i vašoj ljubavi, podršci, dobronamjernim kritikama i zagrljajima kojih je bilo na pretek.

Continue reading “Sve što vam (možda) nisam rekla”

KRETANJE

Sjedim u avionu koji se kreće 900 km/h, putujući od Štokholma do San Franciska, a nekoliko sedmica ranije u vozu koji se kreće 300 km/h na relaciji Firenca-Milano. Razmišljam koliko sam zahvalna na mogućnosti da istražujem, otkrivam, pitam se. Život sam po sebi mogao bi se opisati kao jedno prilično dinamično kretanje. Rodimo se i … Continue reading KRETANJE

LUKRECIJA

Ja jesam sve moje životne uloge, ali sve moje uloge nisu ja. Sve uloge u životu koje biramo za sebe, naposljetku određuju ko smo kao bića. Sve one bi trebale da ispolje neke od naših potencijala i udovolje nekim od naših želja. Nijedan čovjek nije otok i za ostvarenje ljudskih mogućnosti, svi mi trebamo jedni … Continue reading LUKRECIJA

ONE

Otišle smo tiho, u predvečerje. Napustile smo ga i napustile smo život koji smo do tada živjele. Ponijele smo samo bicikl koje nam je on noć prije poklonio. Smjestile smo se u jednom sobičku koji će postati naš dom naredne četiri godine. Imale smo jedna drugu i apsolutno ništa više. Ne sjećam se da li … Continue reading ONE

PR – Made in NYC

Sigmund Freud je smatrao da civilizacija nije nastala kao rezultat društvenog razvoja čovjeka i njegovog djelovanja. Naprotiv on smatra da je čovjek po svojoj prirodi rukovođen vlastitom iracionalnošću (unreason) i da civilizacija nastaje kao odgovor na potrebu da se ono neracionalno, nerazumsko, životinjsko u nama, stavi pod kontrolu. Jedino  na ovaj način čovjek ima šansu … Continue reading PR – Made in NYC

Mislim, dakle odbij

Misliti znači redovno upražnjavati bezglasni dijalog sa samim sobom. To je aktivnost koju obavljamo u osami, odsutni iz opažajnog svijeta. Hana Arent kaže da ljudi misle prosto jer mogu, odnosno u Kantovim terminima da je to priroda našeg uma. No što je cilj mislećeg ja? Misleće ja traga za smislom. Ono živi okruženo stvarima, pojavama … Continue reading Mislim, dakle odbij